บริการหลังการขาย,การรับประกัน

....

ประวัติของบริษัท

 

¢บริษัท  เอ็น.พี.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด
  เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยา  อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการใช้และผลิตเครื่องจักรมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี   มีการศึกษา  ค้นคว้า  จึงรู้ถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและมีข้อเสนอแนะวิธีการใช้ให้ถูกวิธีอย่างเหมาะสม  บริษัทฯ ของเราจึงเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในหน่วยราชการและบริษัทเอกชนโดยทั่วไป
¢ผู้ก่อตั้งบริษัท

    คุณนพดล     รู้ขายวงศ์เจริญ ( MANAGING DIRECTOR)

¢จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

  23  ธันวาคม  2535

¢ทุนจดทะเบียน

  3 ล้านบาท

 

¢ผู้บริหารบริษัท

  คุณนพดล     รู้ขายวงศ์เจริญ ( MANAGING DIRECTOR)

 

 

¢ที่ปรึกษา

  อ.เชาวลิต    ถาวรสิน

  อ.คณิต    เฉลยจรรยา

  ( แผนกวิศวกรรมเครื่องกล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ )

 

 

¢ขีดความสามารถในการผลิต

  ผลิตเครื่องจักรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารและยา  รับซ่อมและสร้างชิ้นงานอะไหล่ต่างๆ อีกทั้งระบบดูดอากาศ

  ภายในโรงงาน  และระบบลำเลียงต่างๆ  จิ๊กจับยึดชิ้นงาน  เครื่องทดสอบต่างๆ

Contact us

N.P.D.ENGINEERING  CO.,LTD 

433 (78/853)  ซอยพระรามที่ 2 ซอย 75 

แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพฯ 10150 

โทร. 0-2894-9164, 0-2451-6487

 

กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจ