เครื่องอัด+ตัดแผงพีวีซี ระบบนิวแมติก

 เครื่องอัดแผงพีวีซี  ระบบไฮดรอลิค               

 

 

เครื่องตัดแผงพีวีซี  ระบบไฮดรอลิค