แผนกบรรจุ&ผสมของเหลว2

 HOMOGENIZER ( เครื่องผสมของเหลว )

 

 

  เครื่องบรรจุของเหลว 2 หัวบรรจุ   ขนาดบรรจุ  100 – 1000 CC.