แผนกยาเม็ด ตู้อบ

ตู้อบ ชนิดถาด  ขนาด 50, 100 ก.ก. 1

----------------------------------------------

 ตู้อบแห้งเร็ว  ขนาด 50, 100 ก.ก.

.....................

 เครื่องบดเร็วผ่านตะแกรง

 

โอ่งเคลือบ

 

 

 เครื่องรีดเส้น

 

เครื่องตัดกลม